Serveis

Aplicacions mòbils

El futur de les noves tecnologies passa per l'ús dels dispositius mòbils amb Internet. El nombre d'aquest tipus de dispositius segueix augmentant i disposar d'una aplicació mòbil s'ha convertit en un fet essencial, com en el seu dia ho van ser les pàgines web.

A nivell empresarial les aplicacions mòbils son una de les millors eines per a posicionar la marca, ampliar mercat i obtenir opinió i fidelitzar clients.

A Sonicon realitzem aplicacions mòbils a mida per als sistemes operatius iOS i Android tant en l'àmbit social i d'entreteniment com en l'àmbit empresarial, amb possibilitat d'integració amb els vostres sistemes d'informació actuals.