Descripció

El Google Group Portlet és una aplicació per gestionar llistes de distribució de Google mitjançant l'API de Google. Permet la edició tant de grups com dels seus membres.

Característiques

 • Inserció, modificació i eliminació de llistes de distribució.
 • Inserció i eliminació de membres a les llistes de distribució.
 • Relació automàtica de membres amb usuaris de la organització, a través del correo electrònic.

Passos instalació i configuració

1. Descarregar el war del Marketplace de Liferay.

2. Desplegar el portlet mitjançant el taulell de control o copiant l'arxiu ‘.war' dins del directori ‘deploy‘ en la estructura de carpetes de Liferay.

Per continuar, és necessari que tinguem les credencials per poder usar la API de Google. Necessitem:

 • Domini (Exemple: sonicon.net)
 • Usuari administrador del domini a Google (Exemple: admin@sonicon.net)
 • Identificador del compte (Exemple: 123456789000-abc123def456@developer.gserviceaccount.com)
 • Certificat en un arxiu p12
  (L'identificador i l'arxiu p12 es poden generar a partir d'aquesta informació - https://developers.google.com/identity/protocols/OAuth2ServiceAccount#creatinganaccount)

3. Obrir el Tauler de Control i anar a Google Groups:

4. Omplir els camps del següent formulari:

5. L'arxiu ".p12" s'ha de trobar accessible pel portal, al mateix servidor. L'aplicació anirà a buscar el certificat al directori '/opt/cert/' en cas d'un servidor Linux o a 'C:\cert\' en cas d'un servidor Windows. Per exemple, si és un servidor Linux: "/opt/cert/certificate.p12".

6. Un cop omplert el formulari, es clica ‘Desa'. Es pot veure si s'han guardat bé les dades. Però per provar la connexió amb l'API es clica en ‘Prova'. Si tot ha anat bé, ens hauria d'aparéixer això:

7. Un cop fet això. Es podrar afegir el portlet a la pàgina que es desitgi. En cas que no s'hagin realitzat els passos anteriors apareix el següent missatge:

En cas contrari el portlet es veu correctament:

8. Entre altres funcionalitats de grups es pot 'Afegir un grup' o triar un existent:

9. Al seleccionar un grup es veuen tots els membres del grup i les funcionalitats que es poden fer sobre aquest grup de forma ràpida i intuïtiva.

Consells

 • Comprovar que el rol de l'usuari té permisos per usar les funcionalitats del portlet.
 • Que les credencials siguin correctes (comprovar amb el botó ‘Prova').
 • Comprovar la ruta de l'arxiu p12 dins del servidor.