Serveis

Desenvolupament de software

Sonicon t'ofereix serveis pel desenvolupament de tot tipus d'aplicacions de gestió empresarial, de e-commerce, de comunicació, portals i en general, pel recolzament dels processos de negoci de la teva empresa i per a la gestió de recursos materials, financers i humans.

Més

Aplicacions mòbils

El futur de les noves tecnologies passa per l'ús dels dispositius mòbils amb Internet. El nombre d'aquest tipus de dispositius segueix augmentant i disposar d'una aplicació mòbil s'ha convertit en un fet essencial, com en el seu dia ho van ser les pàgines web.

Més

Serveis de bases de dades

És molt habitual que les empreses actualitzin els seus sistemes d'informació o migrin a plataformes open source. També pots comptar amb Sonicon en aquest procés.

Oferint aquest servei juntament amb el desenvolupament de software, et podem proposar solucions integrals.

Més