Serveis

Serveis de bases de dades

És molt habitual que les empreses actualitzin els seus sistemes d'informació o migrin a plataformes open source. També pots comptar amb Sonicon en aquest procés.

Estandaritzarem les teves dades mitjançant anàlisi i les consolidarem de les seves diferents fonts per a poder realitzar el pla de migració. Posarem a la teva disposició un equip format per a especialistes en els diferents sistemes gestors de bases de dades comercials i per consultors de la automatització del negoci.

No és un impediment que les teves aplicacions les hagin realitzat d'altres empreses, tenim experiència en l'ampliació, optimització i migració de sistemes d'informació de tercers.

Oferint aquest servei juntament amb el desenvolupament de software, et podem proposar solucions integrals.