L'equip

Les persones que formen l'equip de Sonicon han rebut formació universitària especialitzada en el món de les tecnologies. Aquest fet permet obtenir una millor comprensió de les necessitats del negoci, un anàlisi exhaustiu dels requeriments i eficiència en la implementació i integració. En definitiva, millors resultats pels nostres clients en un entorn tecnològic dinàmic i actualitzat.

Sergi Mingueza

Director, Services & Solutions

Aporta més d’onze anys d’experiència en l’anàlisi i desenvolupament de software empresarial, tant en eines de comunicació com en aplicacions de gestió sobre entorns web i d’escriptori. Les solucions implementades convergeixen en la seva finalitat: l’augment de productivitat i la millora en la presa de decisions.

Des de la fundació de Sonicon, Sergi s’ha responsabilitzat de la gestió dels serveis professionals, al mateix temps que ofereix tot el seu notable coneixement tecnològic com metodològic. Aquest coneixement, adquirit en la seva trajectòria com a freelance i en empreses de desenvolupament, l’ha aplicat en sectors com la construcció, logística, transport i publicitat.

Sergi Mingueza té el títol d’Enginyer Superior en Informàtica, estudis que ha complementat amb formació sobre llenguatges i mètode de programació i especificació del software.

Javier Torres

Director, Product & Innovation

Javier torres té una experiència de dotze anys com a programador i analista d’aplicacions de gestió empresarial. Durant aquest període ha adquirit profunds coneixements de programació, disseny de software i implementació d’eines de gestió específiques, que ha aplicat en sectors tan diversos com la moda, les xarxes socials, la traducció o la banca.

La seva formació específica en Liferay, amb la certificació Liferay Professional Developer, li ha servit per a complementar el seu títol d’Enginyer Superior de Telecomunicació.

Javier aporta el seu valor afegit en el desenvolupament de productes i serveis de Sonicon. Així mateix, la seva visió innovadora el fa responsable de l’estudi i integració de les noves tecnologies i mitjans socials en el marc de treball de l’empresa.

Javier Martín

Director, Services & Solutions

Javier, Enginyer Superior en Informàtica, aporta catorze anys d’experiència en projectes de software. És un excelent analista especialitzat en solucions a mida, amb una visió centrada en el recolzament dels processos de negoci, aplicada a sectors com en sanitari, farmacèutic, bancari i industrial, així com a l’administració pública.

La seva formació es complementa en el els camps de gestió de projectes, l’administració de sistemes de bases de dades i la gestió de la qualitat.

Javier és, a més, el responsable de la factoria de software, on contribueix amb els seus coneixements tècnics a l’hora que s’ocupa de garantir la qualitat en els projectes que es desenvolupen.

El que opina el nostre equip

“Si hi ha una cosa a remarcar de Sonicon és l’equip, en totes les empreses que he estat, sempre m’he trobat amb gent molt maca, però el tracte i el dia a dia d’aquí és únic, heu de saber que teniu un tresor.” Roger Sicart (Enginyer de Software), Antic treballador de Sonicon

 

“En aquesta empresa la paraula ‘cap’ no té males connotacions, al contrari, és sinònim d’exemple a seguir.” Roger Sicart (Enginyer de Software), Antic treballador de Sonicon

 

“Agrair que m’heu donat l’oportunitat de créixer professionalment sabent que m’havia de formar i que mai se m’ha retret el no saber una cosa.” Jordi Magriñá (Enginyer de Software), Antic treballador de Sonicon

 

“Se’m va donar la confiança des de el minut 0 per, entre d’altres coses, opinar i proposar idees.” Jordi Magriñá (Enginyer de Software), Antic treballador de Sonicon