Serveis

Software development

Sonicon t’ofereix serveis pel desenvolupament de tot tipus d’aplicacions de gestió empresarial, de e-commerce, de comunicació, portals i en general, pel recolzament dels processos de negoci de la teva empresa i per a la gestió de recursos materials, financers i humans.

Més

Aplicacions mòbils

El futur de les noves tecnologies passa per l’ús dels dispositius mòbils amb Internet. El nombre d’aquest tipus de dispositius segueix augmentant i disposar d’una aplicació mòbil s’ha convertit en un fet essencial, com en el seu dia ho van ser les pàgines web.

Més

Serveis de bases de dades

És molt habitual que les empreses actualitzin els seus sistemes d’informació o migrin a plataformes open source. També pots comptar amb Sonicon en aquest procés.

Oferint aquest servei juntament amb el desenvolupament de software, et podem proposar solucions integrals.

Més

El que opinen els nostres clients

<blockquote><em>”Des de la seva creació, hem confiat en Sonicon per les seves qualitats humanes i la seva gran capacitat de comprensió de negoci i en tots els projectes que hem realitzat ens han aportat un alt nivell tècnic que ha satisfet perfectament les nostres necessitats. Esperem poder seguir col·laborant molts anys més en la mateixa línia.”</em>

<small>Cap de Sistemes, Salvat Logística</small></blockquote>
&nbsp;
<blockquote><em>”Des de el primer dia que vam contactar amb Sonicon han col·laborat amb nosaltres com a un membre més del nostre equip. A part de la realització del treball sol·licitat, en els timings acordats, han aportat idees i solucions tecnològiques que han facilitat el treball i reduït els costos. Estem encantats, contarem amb ells en futurs projectes.”</em>

<small>Marco Pavesi, Responsable de Data Management, Centre del CLIF (European Consortium of Liver Failure)</small></blockquote>

“Since the creation of Sonicon, we have always trusted them due to their human qualities and their clear business understanding. In all the projects we have worked together, Sonicon has desmonstrated a high technical level that has absolutely satisfied our needs. We hope to continue this kind of collaboration many more years.”

IT Manager, Salvat Logística

 

“From the first day that we contacted Sonicon they have worked with us as if they were another member of our team. Sonicon has finished the projects within the planned timelines giving also a valuable input with their ideas and technological solutions that have made the work easier and that also implied cost reductions. We are very happy with them and hope to continue our bussiness relationship in future projects.”

Marco Pavesi, Data Management Manager, CLIF Centre (European Consortium of Liver Failure)